fot. Ala z Alina Zienowicz / Wikipedia

Kobieta wybiegła boso w piżamie z płonącego mieszkania. Policja znalazła ją w okolicy.

Nieszczęśliwe to były Mikołajki dla mieszkańców bloku przy ul. Bema w Białymstoku. Wybuchł tam pożar w jednym z mieszkań. Policja zarządziła ewakuację mieszkańców. Międzyczasie okazało się, że jedna z mieszkanek wybiegła z klatki boso i w samej piżamie. 38-latki zaczęli szukać policjanci w okolicy. Odnalazła się wyziębiona, miała też trudności z oddychaniem. Kobieta trafiła do szpitala. Policja odnalazła ją na terenie pobliskiej firmy. Po zakończonej akcji policjanci pomogli mieszkańcom wrócić do swoich mieszkań.

Jedną z głównych przyczyn pożarów w blokach jest nieostrożne zachowanie mieszkańców. Może to obejmować zapominanie o wyłączeniu gazu po użyciu kuchenki, zapalaniu świec bez nadzoru, palenie papierosów w miejscach, gdzie jest to zabronione, czy też nieodpowiednie składowanie materiałów palnych. Śledczy ustalają, co było przyczyną pożaru w tym przypadku.

Aby zapobiec pożarom w budynkach, należy przede wszystkim zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas użytkowania lokalu. Oto kilka zasad, dzięki którym ryzyko pożaru będzie minimalne lub żadne.

 • Unikaj palenia papierosów w miejscach, gdzie jest to zabronione, takich jak łóżka, meble tapicerowane, czy też pomieszczenia zamknięte.
 • Nie zostawiaj otwartych płomieni, takich jak świec czy zapałek, bez nadzoru.
 • Regularnie sprawdzaj instalację elektryczną i wymieniaj uszkodzone lub zużyte przewody oraz gniazdka.
 • Zadbaj o odpowiednią wentylację i regularne czyszczenie komina.
 • Unikaj składowania materiałów łatwopalnych, takich jak benzyna, rozpuszczalniki czy też lakiery, w miejscach, gdzie mogą być narażone na działanie otwartego płomienia lub wysokiej temperatury.
 • Regularnie wymieniaj filtry w urządzeniach grzewczych i wentylacyjnych.
 • Pamiętaj o regularnym czyszczeniu i konserwacji urządzeń grzewczych i kuchenek, zgodnie z instrukcją producenta.
 • Zadbaj o odpowiednią ilość i rozmieszczenie gaśnic w budynku.
 • Zainstaluj czujniki dymu i regularnie sprawdzaj ich działanie.
 • Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa podczas przygotowywania posiłków i użytkowania kuchenek, piekarników, czy też kominków.
 • Zadbaj o odpowiednie oznakowanie wyjść ewakuacyjnych i zapoznaj się z planem ewakuacji w budynku.

Pamiętaj, że zapobieganie pożarom to nie tylko Twoja odpowiedzialność, ale również obowiązek wobec innych osób, które mogą być narażone na skutki pożaru. Dlatego warto regularnie przypominać sobie i innym o zasadach bezpieczeństwa pożarowego.