Miłe złego początki

                                                        Głos Obywatela 1930 r. opr.Marcin Radzewicz