Wióry lecą aż miło. Jedyne takie zawody w regionie.

W małej miejscowości Rudka oddalonej od Bielska Podlaskiego o kilkadzieścia km. rozgrywane są zawody o ”Srebrną Siekierę”. Impreza ma charakter cykliczny i odbywa się zazwyczaj w ostatni weekend września. Najlepsi drwale i pilarze występują w kilku konkurencjach, zarówno indywidualnych, jak i zespołowych. W każdej z nich liczy się głównie czas.

Na śmiałków czeka ścinka i obalanie drzewa, przecięcie kłody na dokładność oraz tzw. zrywka czyli transport do miejsca składowania (konkurencja drużynowa).  Oprócz szybkości, komisja konkursowa ocenia ogólną higienę pracy i zgodność z zasadami bezpieczeństwa. Nagrody dla najlepszych zawodników nie są zbyt oryginalne, ale za to niezwykle praktyczne. Profesjonalne narzędzia do obróbki drewna na pewno wywołują zadowolenie.