fot. Podlaska Policja

Zgłoszono wałęsające się psy, na miejscu były byki

Być może nie wszyscy wiedzą, że istnieje coś takiego jak Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jest to dobre, internetowe narzędzie, by zgłosić coś na Policję, ale bez konieczności używania do tego telefonu alarmowego. Nie wszystko bowiem wymaga natychmiastowej interwencji. Każde zgłoszenie naniesione na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa jest szczegółowo weryfikowane przez policjantów. Tak było również w przypadku zgłoszeń dotyczących kategorii wałęsających się bezpańskich psów w gminie Krynki.

Policjanci potwierdzili sygnały przekazane przez internautów za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mundurowi ustalili, że zgłoszenia nie dotyczyły psów, a niezabezpieczonego bydła, które chodziło bez nadzoru po okolicznych wsiach. Po interwencji policji właściciel zabezpieczył zwierzęta w odpowiedni sposób i byki przestały być zagrożeniem dla mieszkańców. Sąd w trybie nakazowym ukarał mężczyznę grzywną w wysokości 5000 złotych.

Przez ostatnie 12 miesięcy, mieszkańcy powiatu sokólskiego korzystali Mapy blisko 1600 razy. Mundurowi potwierdzili 956 sygnałów zgłoszonych przez internautów, z czego 955 zagrożeń zostało wyeliminowanych. Najliczniejszą grupę zgłoszeń dotyczyła spożywania alkoholu w miejscach publicznych, 636 oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, między innymi przekraczania dozwolonej prędkości, 264 oraz nieprawidłowego parkowania 125. Kolejna grupa zgłoszeń dotyczyła wałęsających się bezpańskich psów 128 i dzikich wysypisk śmieci 92.