Bezkompromisowa jak Simona Kossak

Przy okazji premiery filmu Agnieszki Holland – Pokot warto przypomnieć postać Simony Kossak, kobiety, która przez lata była symbolem Podlasia. Choć urodziła się w Krakowie, to zmarła dekadę temu w Białymstoku. Tak jak bohaterka filmu, była bezkompromisowa jeżeli chodzi o przyrodę.

Z wykształcenia była biologiem, profesorem nauk leśnych. Sama określała się jako zoopsycholog. Simona Kossak wspaniale opowiadała w swoich książkach i audycjach radiowych o przeróżnych zwierzętach, a także ich zachowaniach. Każda z tych opowieści przenosiła nas we wspaniały świat przyrody i zwierząt.

Oprócz działalności popularno-naukowej, Simona Kossak zajmowała się również nauką. Była pomysłodawcą odstraszacza, który ostrzegał dzikie zwierzęta przed przejazdem pociągów. To był unikat na skalę światową!

Simona Kossak na co dzień pracowała w Zakładzie Badania Ssaków PAN w Białowieży. Tam też mieszkała, w leśniczówce, ponad 30 lat.

Wspaniałe gawędy Simony Kossak można posłuchać tutaj:
http://www.radio.bialystok.pl/news/index/k/183/n/58079/f/39622