Ploski

Nie wiadomo kiedy powstanie ekspresówka z Białegostoku do Plosek. Inwestycja przyblokowana.

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił decyzję środowiskową potrzebną do budowy drogi krajowej nr 19 z Białegostoku do Plosek. Oznacza to, że droga nie powstanie w zakładanym czasie. Kierowcy nadal będą jeździć przez Dojlidy i Zabłudów oraz alternatywnie przez tak zwaną dawną “angielkę” czyli przez Wojszki.

Na ten odcinek drogi były już podpisane umowy. Wyrok sądu oznacza, że stały się nieważne. Zamiast krajowej 19 miała powstać droga ekspresowa, która łączy Białystok z Lublinem. Ponadto ma być częścią większego projektu łączącego kraje bałtyckie z południem Europy. Niestety w obecnych warunkach nie wiadomo jaki będzie nowy termin realizacji. Wykonawca czyli Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad musi od nowa uzyskać decyzję środowiskową i dopiero wtedy ogłosi nowy przetarg na budowę.

Decyzja środowiskowa to rodzaj decyzji administracyjnej, która dotyczy oddziaływania na środowisko danej inwestycji lub działalności gospodarczej. W polskim prawie decyzja środowiskowa wydawana jest przez organ administracji publicznej, który jest odpowiedzialny za ochronę środowiska w danym regionie. Decyzja ta ma na celu zapewnienie, aby dana inwestycja lub działalność gospodarcza nie negatywnie wpływała na środowisko, w szczególności na zasoby naturalne, zdrowie ludzi i bioróżnorodność. Decyzja środowiskowa może być wydana w formie warunkowej lub odmownej.