Czekając na pracę przy fontannie

Siedzący przy fontannie na Rynku Kościuszki mieszkańcy Białegostoku czekają aż ktoś zaproponuje im pracę. Miejsce to od lat pełniło funkcje spotkań i w zasadzie pełni do dziś. Z tym, że teraz młodzi umawiają się tu na randki.

Człowiek-Mucha w Hotelu Ritz!

Dziś mówimy na takiego Spiderman, dawniej był to Człowiek-Mucha. Dziś takiego ściga Policja, gdy zobaczy, dawniej grała mu orkiestra. Wiele się zmieniło, wiele…

Grajewo i Bogusze przeciwko zakusom germańskim

Głos Obywatela 1930 r.opr.Marcin Radzewicz

Adolf Hitler w czasie mszy żałobnej za duszę Józefa Piłsudskiego w berlińskiej katedrze św. Jadwigi

Zmarł Marszałek Józef Piłsudski

Po długiej i ciężkiej chorobie, przeżywszy 68 lat w 1935 roku, zmarł Marszałek Józef Piłsudski. w kraju ogłoszono sześciotygodniową żałobę narodową. Prezydent Ignacy Mościcki wysłał z listem do Krakowa generała Bolesława Wieniawę Długoszowskiego, którym Prezydent prosił metropolitę Adama Sapiehę o przyzwolenie na pochowanie zwłok Marszałka Piłsudskiego w krypcie wawelskiej. Metropolita spełnił prośbę Prezydenta Mościckiego.

 

Archiwum Państwowe w Białymstoku

Wiosenne wyczyny

Głos Obywatela 1930 r-Opracował – Marcin Radzewicz

Foto.Marcin Koczorowski

Z dnia i nocy 2

                                                              Głos  Obywatela  1930  r.  opr. Marcin Radzewicz

Benefis jarmarczny- Tego jeszcze nie było

                                                     Głos Obywatela 1930 r. opr  Marcin Radzewicz

jak pod chloroformem

                                                                   Głos Obywatela 1930 r. opr.Marcin Radzewicz

Manicurzystka w roli wyrafinowanej złodziejki

                                                  Głos Obywatela 1930 r.-opr.Marcin Radzewicz

Nie kręć pan katarynki

                                                               Głos Obywatela 1930 r.Opr.Marcin Radzewicz

Dzień Harcerza w Starosielcach

                                                      Głos  Obywatela  1930 r.  opr.Marcin Radzewicz

Dokoła Wojtek

                                                        Głos Obywatela 1930 r.opr.Marcin Radzewicz

Wsi spokojna ,wsi wesoła

                                                   Głos Obywatela 1930 r. opr.Marcin Radzewicz

Sublokator bez nazwiska i złośliwy Chonon

                                                              Głos Obywatela 1930 r.opr.Marcin Radzewicz

Z dnia i nocy

                                                                    Głos Obywatela 1930 r. opr.Marcin Radzewicz

Dwójmecz i nieporządki na ulicy Orzeszkowej

                                                            Głos  Obywatela 1930  r. opr.Marcin Radzewicz

Wielki sukces mistrza białej magii

                                                 Głos Obywatela 1930 r. opr.Marcin Radzewicz

Wróg ludu

                                                         Głos Obywatela 1930 r.Opr.Marcin Radzewicz

Feralna Sobota

                                                    Glos Obywatela 1930 r. opr.Marcin Radzewicz

Pierwsze kroki pani Mardasowej

                                                    Głos Obywatela 1930 r. opr.Marcin Radzewicz

Po wyjściu z piwiarni i wariacki strzał

                                                              Głos Obywatela 1930 r.Opr.Marcin Radzewicz

Serdeczny pan Chaim

 

                                                          Głos Obywatela 1930 r.  opr.Marcin Radzewicz

Z dnia i nocy

                                                        Głos Obywatela 1930 r.opr.Marcin Radzewicz

fot. Bogdan Jankowski / były pracownik

Poczta na Warszawskiej – lata siedemdziesiąte XX wieku

Za przekazanie zdjęć bardzo dziękujemy Panu Bogdanowi Jankowskiemu – byłemu pracownikowi poczty przy ul. Warszawszkiej. Zdjęcia pochodzą z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku.