Home / 2018 / Luty

        Przedwojenni dozorcy dzielili się na dwie kategorie. Byli to dozorcy domowi, dbający o porządek i spokój wokół zwłaszcza zamożniejszych kamienic przy ulicach śródmiejskich i dozorcy zawodowi, pilnujący w nocy fabryk, instytucji publicznych, różnych zakładów i sklepów.   Jedni i drudzy mieli sporo do

Czytaj dalej

        W okresie międzywojennym proboszcz parafii św. Rocha Adam Abramowicz udzielał poparcia patriotycznym działaczom politycznym i społecznym .   Jedną z takich organizacji był Związek Mieszkańców Przedmieść. Centrum działalności Związku mieściło się przy parafii św. Rocha. Sztandar Związku Mieszkańców Przedmieść jest przechowywany do dziś dnia

Czytaj dalej

     W połowie sierpnia 1919 roku zrzeszeni we własnym związku kucharze wystąpili do restauratorów z żądaniem tygodniowych podwyżek wynagrodzenia o 150 - 200 marek. Dodatkowo żądali 6 marek za każdą dodatkową godzinę pracy i trzymiesięcznego trybu wypowiadania umów. Restauratorzy nie mogli spełnić tych warunków.

Czytaj dalej

     Posiadanie broni w II RP było stosunkowo łatwe. Pozwolenie wydawał starosta po zasięgnięciu opinii policji.Ta jednak z reguły nie stawiała żadnych przeszkód. Tak więc gdy otrzymało się stosowne zaświadczenie, można było bez obaw kupić sobie wymarzonego colta lub browninga.   Inną sprawą było to,

Czytaj dalej

POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem konkursu oraz głosowania "Najlepsze Miasto Województwa Podlaskiego 2018" jest właściciel serwisu podlaskie.tv - firma AAOO.pl Kamil Gopaniuk z siedzibą przy ul. Kalinowskiego 8/51 15-875 Białystok, zwanej dalej "siedzibą" Organizator  działa na zlecenie własne. Konkurs „Najlepsze Miasto Województwa Podlaskiego 2018" trwać będzie w dniach od 01.03.2018

Czytaj dalej

    Oparciem dla przedwojennych białostockich opryszków, oprócz wypróbowanych kumpli, była najbliższa rodzinka. Żona, siostra czy córka wnosiły całkiem wiele do ciemnych interesów swoich mężczyzn. Włamywacze potrzebowali zaufanych świec do ustalania i obstawiania miejsca do skoku, doliniarze sprytnych tycerek, zasłaniających ich manipulacje przy cudzych kieszeniach,

Czytaj dalej

Rozpoczęły się pierwsze zasiedlenia Puszczy Augustowskiej żubrami. Dzięki staraniom naukowców i przyrodników zwierzęta trafiły na Suwalszczyznę z Mazur, gdzie dziko żyły. Przenosiny zwierząt nie są przypadkowe. Dzieje się to w ramach "Kompleksowego programu ochrony żubra przez Lasy Państwowe", który zakłada zasiedlenie Puszczy Augustowskiej 50 osobnikami.    W

Czytaj dalej

     Jankiel Rozengarten, zwany przez chanajkowskich kompanów Jankieczkie, był na przełomie lat 20. i 30. niekoronowanym królem białostockiego półświatka. Ów sutener, włamywacz i paser widział ze swego domu przy ul. Orlańskiej wszystkie warte zauważenia szwindle w mieście. W niektórych brał udział, inne łaskawie przyjmował

Czytaj dalej

      Dobry, przedwojenny złodziej musiał mieć sporo tupetu. Czy to był kasiarz, kieszonkowiec czy też pajęczarz, nawet schwytany na gorącym uczynku nie tracił zimnej krwi. Miał zawsze w zanadrzu jakieś alibi na swój niecny postępek.   W ówczesnym Białymstoku szczególnym tupetem odznaczali się włamywacze. Oto

Czytaj dalej

    Stefan Perka był raczej miernym kieszonkowcem. Kradł głównie w autobusach. Często wpadał. Ostatni wyrok otrzymał wiosną 1939 roku. Z dumą pochwalił się ławie sędziowskiej, że jest uczniem samego Felka Zdankiewicza.   Kim był Felek Zdankiewicz? To przedwojenny słynny bandzior warszawski. Choć jego popularność w

Czytaj dalej

Bądź na bieżąco z Podlaskie.TV. Dołącz do nas na Facebooku!


my żaniem serwer, Ty adpaczni, zaraz poczytaju

0